Systemy ocieplania domów

Budowa domu to poważne przedsięwzięcie, gdzie wymagany jest kosztorys budowy domu. Projekty domów jednorodzinnych uwzględniają schody zewnętrzne oraz określają jaka powierzchnia zabudowy będzie  brana pod uwagę .Jeżeli nie zamierza się wykorzystać poddasza aż do linii przecięcia się połaci z podłogą albo jeśli zbyt duże nachylenie dachu zamiar taki uniemożliwia, to pozostawioną poza pionową ściankę wnęka, wytworzona między połacią a podłoga, należy zabudować. Wysokość tej wnęki, zwanej fachowo wrożnikiem, wynosi 90 do 100 cm. Budowa domu krok po kroku zakłada dwa warianty konstrukcji ścianki wrożnika: z drewna i z płyt gipsowych grubości 6 lub 8 cm. Konstrukcja pod ścianką drewnianą składa się z podwaliny i pionowych słupków. Czasami projekty domów parterowych uwzględniają podobne rozwiązania, słupki te można wpasować pod krokwie, umocnić nakładkami, a w stopie wpuścić w podwalinę lub postawić je na podwalinie, a w górze przybić gwoździami do boku krokwi. Należy przypomnieć, że każdy element powinien być kontrolowany w czasie wbudowywania za pomocą poziomnicy i deski kontrolnej.

Systemy ocieplania domów
Systemy ocieplania domów

Warto pomyśleć o takiej konstrukcji gdy jest mała łazienka, projekty małych łazienek wymagają takich rozwiązań. Ścianka z płyt gipsowych nie ma dostatecznej izolacyjności cieplnej, musi więc być dodatkowo ocieplona. Dom wymaga, aby również podłoga wrożnika  była ocieplona , w przeciwnym przypadku tworzy ona mostek termiczny. Ustawienie płyt gipsowych jest proste, ponieważ obrzeża ich mają wpusty i pióra. Do montażu i wykończenia płyt należy stosować gips w postaci zaczynu (gips zarobiony z wodą). Przed szpachlowaniem płyt gipsem należy je zagruntować, ażeby szpachlówka gipsowa zbyt szybko nie wyschła . Często domy przedstawiają bardzo solidną konstrukcję ścianki drewnianej z zastosowaniem płyt izolacyjnych zaopatrzonych w warstwę z wełny drzewnej. Między słupki konstrukcji wkłada się najpierw maty z tworzywa izolacyjnego (maty takie rozkłada się luźno również na podłodze wrożnika), a następnie przybija się do słupków deskowanie ażurowe stanowiące podkład nośny dla twardej płyty piankowej.